ابیاریهوشمند سازیخانه هوشمندآبیاری در خانه های هوشمندهوشمند سازی ایسپاروisparo

با استفاده از سیستم آبیاری هوشمند میتوان باغات، مزارع و باغچه های محوطه یک ساختمان و یا گلدان های داخل منزل را بدون حضور و از هر نقطه ای در کره زمین آبیاری نمود .
نحوه کنترل سیستم آبیاری هوشمند بر اساس سناریوهای مختلف تعریف شده، مانند میزان رطوبت خاک، روز و شب بودن، دمای محیط، زمانبندی مختلف و با گوشی همراه به وسیله پیام کوتاه می باشد.

با استفاده از سیستم آبیاری هوشمند میتوان باغات، مزارع و باغچه های محوطه یک ساختمان و یا گلدان های داخل منزل را بدون حضور و از هر نقطه ای در کره زمین آبیاری نمود .
نحوه کنترل سیستم آبیاری هوشمند بر اساس سناریوهای مختلف تعریف شده، مانند میزان رطوبت خاک، روز و شب بودن، دمای محیط، زمانبندی مختلف و با گوشی همراه به وسیله پیام کوتاه می باشد.

Address :
گیلان ، رشت,
رشت,
گیلان - ایران.
Tel : 0911-9351172
Email : info@isparo.com

آبیاری خانه هوشمند ، هوشمند سازی ساختمان - isparo

با استفاده از سیستم آبیاری هوشمند میتوان باغات، مزارع و باغچه های محوطه یک ساختمان و یا گلدان های داخل منزل را بدون حضور و از هر نقطه ای در کره زمین آبیاری نمود .
نحوه کنترل سیستم آبیاری هوشمند بر اساس سناریوهای مختلف تعریف شده، مانند میزان رطوبت خاک، روز و شب بودن، دمای محیط، زمانبندی مختلف و با گوشی همراه به وسیله پیام کوتاه می باشد.

با استفاده از سیستم آبیاری هوشمند میتوان باغات، مزارع و باغچه های محوطه یک ساختمان و یا گلدان های داخل منزل را بدون حضور و از هر نقطه ای در کره زمین آبیاری نمود .
نحوه کنترل سیستم آبیاری هوشمند بر اساس سناریوهای مختلف تعریف شده، مانند میزان رطوبت خاک، روز و شب بودن، دمای محیط، زمانبندی مختلف و با گوشی همراه به وسیله پیام کوتاه می باشد.

مقالات مربوط به هوشمند سازی - آبیاری خانه هوشمند

خانه هوشمند و سیستم آبیاری هوشمند

خانه هوشمند و سیستم آبیاری هوشمند

سیستم آبیاری هوشمند،سیستمی است که به کمک آن میتوان با برنامه هایی از پیش تعیین شده،که بطور ثابت یا از طریق ...

ادامه مطلب
سیستم آبیاری هوشمند خانگی راهکاری مدرن در آبیاری مکانیزه گل و گیاه

سیستم آبیاری هوشمند خانگی راهکاری مدرن در آبیاری مکانیزه گل و گیاه

قطعا داشتن یک باغچه زیبا و سرسبز یا حتی گلدان هایی زیبا و کوچک اما سبز و شاداب می تواند در روحیه همه ما در محیط ...

ادامه مطلب
سیستم آبیاری هوشمند و ویژگی های آن

سیستم آبیاری هوشمند و ویژگی های آن

سیستم مدیریت هوشمند آبیاری فضای سبز، سیستمی است که با برنامه هایی که از قبل برای آن بطور ثابت یا از طریق کاربر ...

ادامه مطلب