روشناییخانه هوشمندتنظیم شدت نورتنظیم میزان روشنایی

سیستم روشنایی در این ساختمان ها می تواند به صورت مجزا برای هر ناحیه مانیتور و کنترل شود.

 سیستم پیشرفته نور پردازی: چراغ های دکوراتیو، نماکاریها، نور مخفیها، RGB و تکنولوژی های نظیر آن در این قابلیت جای دارند

با توجه به اهمیت هوشمندسازی روشنایی در ساختمانهای مسکونی و اداری راه حلهای متنوعی برای کاربردهای مختلف وجود دارد. کنترل هوشمند سیستم روشنایی نه تنها میزان نوردهی را تحت کنترل میگیرد، بلکه در صرفه جویی مصرف انرژی نیز بسیار موثر است. در واقع در این روش هم از نور طبیعی و هم از نور تولیدی منابع نور، میزان نور مطلوب تامین خواهدشد و این فرایند با استفاده از سناریوهای مختلف انجام میگیرد.
به طور کلی اینگونه سیستمها با بهره گیری از سناریوهای متفاوت می توانند فرایند مطلوب را پیاده سازی نمایند.

Address :
گیلان ، رشت,
رشت,
گیلان - ایران.
Tel : 0911-9351172
Email : info@isparo.com

روشنایی خانه هوشمند ، هوشمند سازی ساختمان - isparo

سیستم روشنایی در این ساختمان ها می تواند به صورت مجزا برای هر ناحیه مانیتور و کنترل شود.

  • بر اساس سناریو: سناریوهای مختلف مثل ورود و خروج، میهمان ها، خواب و… را می توان تعریف کرد.
  • بر اساس حسگر: سیستم هوشمندسازی قادر است در زمان های خالی از سکنه روشنایی را قطع کند. در زمان حضور افراد حسگر به صورت خودکار فعال می شود.
  • تنظیم میزان روشنایی : چراغ های روشنایی میتواند بر اساس میزان نور طبیعی محیط کنترل شود. این تکنولوژی تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی دارد.
  • تنظیم شدت نور (Dimmer): مزیت دیگر سیستم هوشمند سازی ساختمان توانایی      Dimmer است. این سیستم میتواند در صورت نیاز از ۰ تا ۱۰۰ درصد برای روشنایی خروجی تعریف کند. این حالت علاوه بر زیبایی محیط در بهره وری انرژی نیز موثراست.

 سیستم پیشرفته نور پردازی: چراغ های دکوراتیو، نماکاریها، نور مخفیها، RGB و تکنولوژی های نظیر آن در این قابلیت جای دارند

با توجه به اهمیت هوشمندسازی روشنایی در ساختمانهای مسکونی و اداری راه حلهای متنوعی برای کاربردهای مختلف وجود دارد. کنترل هوشمند سیستم روشنایی نه تنها میزان نوردهی را تحت کنترل میگیرد، بلکه در صرفه جویی مصرف انرژی نیز بسیار موثر است. در واقع در این روش هم از نور طبیعی و هم از نور تولیدی منابع نور، میزان نور مطلوب تامین خواهدشد و این فرایند با استفاده از سناریوهای مختلف انجام میگیرد.
به طور کلی اینگونه سیستمها با بهره گیری از سناریوهای متفاوت می توانند فرایند مطلوب را پیاده سازی نمایند.

مقالات مربوط به هوشمند سازی - روشنایی خانه هوشمند