سرمایش گرمایشخانه هوشمندسرمایش گرمایش خانه هوشمندهوشمند سازی ایسپاروisparo

با کنترل هوشمندانه سیستم تاسیسات می‌توان علاوه بر کاهش مصرف انرژی، شاهد ایجاد محیطی مطبوع و راحت بود. استفاده از سناریوهای مختلف این امکان را به وجود می‌آورد که حالت‌های مختلف دمایی را برای خواب، میهمانی، صرف غذا، مسافرت، جلسات، ورزش و... تعریف کرد که بصورت خودکار و در ساعات تعریف شده اعمال گردند.

این سیستم قادر است کنترل انواع مختلف تجهیزات مانند اسپلیت، فن کوئل، گرمایش از کف، شوفاژ، داکت، کولر گازی و .... را به عهده بگیرد.

با کنترل هوشمندانه سیستم تاسیسات میتوان علاوه بر کاهش مصرف انرژی، شاهد ایجاد محیطی مطبوع و راحت بود. استفاده از سناریوهای مختلف این امکان را به وجود میآورد که حالتهای مختلف دمایی را برای خواب، میهمانی، صرف غذا، مسافرت، جلسات، ورزش و... تعریف کرد که بصورت خودکار و در ساعات تعریف شده اعمال گردند.
این سیستم قادر است کنترل انواع مختلف تجهیزات مانند اسپلیت، فن کوئل، گرمایش از کف، شوفاژ، داکت، کولر گازی و .... را به عهده بگیرد.

Address :
گیلان ، رشت,
رشت,
گیلان - ایران.
Tel : 0911-9351172
Email : info@isparo.com

سرمایش گرمایش خانه هوشمند ، هوشمند سازی ساختمان - isparo

با کنترل هوشمندانه سیستم تاسیسات می‌توان علاوه بر کاهش مصرف انرژی، شاهد ایجاد محیطی مطبوع و راحت بود. استفاده از سناریوهای مختلف این امکان را به وجود می‌آورد که حالت‌های مختلف دمایی را برای خواب، میهمانی، صرف غذا، مسافرت، جلسات، ورزش و... تعریف کرد که بصورت خودکار و در ساعات تعریف شده اعمال گردند.

این سیستم قادر است کنترل انواع مختلف تجهیزات مانند اسپلیت، فن کوئل، گرمایش از کف، شوفاژ، داکت، کولر گازی و .... را به عهده بگیرد.

با کنترل هوشمندانه سیستم تاسیسات میتوان علاوه بر کاهش مصرف انرژی، شاهد ایجاد محیطی مطبوع و راحت بود. استفاده از سناریوهای مختلف این امکان را به وجود میآورد که حالتهای مختلف دمایی را برای خواب، میهمانی، صرف غذا، مسافرت، جلسات، ورزش و... تعریف کرد که بصورت خودکار و در ساعات تعریف شده اعمال گردند.
این سیستم قادر است کنترل انواع مختلف تجهیزات مانند اسپلیت، فن کوئل، گرمایش از کف، شوفاژ، داکت، کولر گازی و .... را به عهده بگیرد.

مقالات مربوط به هوشمند سازی - سرمایش گرمایش خانه هوشمند

کنترل سیستم سرمایش و گرمایش در خانه هوشمند شما

کنترل سیستم سرمایش و گرمایش در خانه هوشمند شما

خانه هوشمند – با تجهیز ساختمان به سیستم سرمایش گرمایش هوشمند ، قابلیت دمای واقعی فضاهای ساختمان بر ...

ادامه مطلب
کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش در خانه هوشمند

کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش در خانه هوشمند

کنترل هوشمند,سرمایش و گرمایش, در خانه هوشمند موجب کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی می گردد. از دیگر سو ...

ادامه مطلب
کاهش مصرف انرژی با کنترل هوشمندانه

کاهش مصرف انرژی با کنترل هوشمندانه

با کنترل هوشمندانه سیستم تاسیسات می‌توان علاوه بر کاهش مصرف انرژی، شاهد ایجاد محیطی مطبوع و راحت بود. ...

ادامه مطلب