سیستم آبیاری هوشمند و ویژگی های آنهوشمند سازیهوشمند سازی ساختمان

سیستم مدیریت هوشمند آبیاری فضای سبز، سیستمی است که با برنامه هایی که از قبل برای آن بطور ثابت یا از طریق کاربر تعریف شده است  ،  گیاهان یا فضاهای سبز را در هر نوع  موقعیت اقلیمی  زمین متناسب با نوع  نیاز آن گیاه آبیاری می کند . از جمله عللی که باعث گرایش به این سیستم در زمینه آبیاری  فضاهای سبز ، گلخانه ای و کشاورزی  به سیستمهای هوشمند آبیاری میشود اولاً صرفه جویی بالای آب در استفاده از این سیستمها و دوما  انعطاف پذیری این نوع سیستمها با شرایط گوناگون زمین و انطباق با نوع نیاز گیاه درمیزان مصرف آب است .

با نصب این سیستم  هوشمند به فضاهای سبز میتوان پخش کننده های آب منصوبه در محیط سیستم آبیاری قطره ای ، بارانی و … را کنترل نمود. در بخش فضای سبز و باغداری با تجهیز زمین های فضای سبز و باغ های مرکبات به تجهیزات آبیاری تحت فشار و نصب سیستم هوشمند آبیاری بر روی تجهیزات آبیاری تحت فشارمی توان هوشمند سازی و مکانیزاسیون آبیاری را به انجام رساند .

سیستم آبیاری هوشمند و ویژگی های آن

با نصب ایستگاههای  سیستم هوشمند آبیاری و تقسیم زمین های  مورد نظرتحت کشت  به چندین بخش جهت آبیاری ، میتوان پروسه  آبیاری را حتی با سرانه پایین آب انجام داد . بوسیله سامانه وایرلس  سیستم هوشمند آبیاری و برقراری ارتباط بیسیم امن و بدون اختلال هیچگونه محدودیتی در مساحت و متراژ زمین یا باغ تحت پوشش سیستم هوشمند آبیاری وجود نخواهد داشت.

این سیستم ها اشخاص را قادر خواهند ساخت تا به راحتی فضای سبز خود را در هر زمان  و مکانی که تمایل دارند آبیاری نمایند و از آسیب دیدن گیاهان بر اثر بی آبی یا کم آبی ممانعت به عمل آورد . بدلیل آبیاری  با شیوه منظمی که  این سیستم در اختیار میگذارد با کمترین میزان  آب مصرفی بیشترین بهره وری را خواهیم  داشت. با توجه به وضعیت بحرانی فعلی در بخش آب کشور و این نکته که در حدود 80 درصد ازمیزان هدر رفت آب در فعالیتهای مربوط به کشاورزی است، استفاده از راه حل های هوشمندسازی می تواند یک راه حل با درصد اطمینان بالا و مطلوب برای برون رفت از بحران کنونی و مدیریت مناسب منابع در دسترس آب باشد.

سیستم آبیاری هوشمند و ویژگی های آن

برنامه های قابل تنظیم  مديريت هوشمندآبرسانی و آبياري:
– سنجش رطوبت و تشخيص زمان شروع آبياري و امکان مدیریت بر آبیاری فضای سبز 
– زمانبندي شروع و پایان پروسه آبياري براي ساعات خنك تر جهت صرفه جويي  بیشتردر مصرف آب 
-زمانبندي آبنما 
-حذف اختلالات درجریان آب و ايجاد آب صاف براي آبنما 
-مجهزشده به سنسورهای هواشناسی ، دما و رطوبت خاک، پارامترهای جوی .. .
-تنظیم میزان جریان آب ورودی و فشار آب مناطق مختلف 
-قطع و وصل جریان آب در مواقع مختلف بر حسب نیاز
-محاسبه اتوماتیک نیاز آبی محصول کشاورزی براساس مشخصه های اندازه گیری شده 
-مدیریت و کنترل شبکه آبیاری براساس نیاز آبی به دست آمده

Address :
گیلان ، رشت,
رشت,
گیلان - ایران.
Tel : 0911-9351172
Email : info@isparo.com

سیستم آبیاری هوشمند و ویژگی های آن

هوشمند سازی خانه و ساختمان | ایسپارو - isparo
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

آبیاری


سیستم آبیاری هوشمند و ویژگی های آن

سیستم مدیریت هوشمند آبیاری فضای سبز، سیستمی است که با برنامه هایی که از قبل برای آن بطور ثابت یا از طریق کاربر تعریف شده است  ،  گیاهان یا فضاهای سبز را در هر نوع  موقعیت اقلیمی  زمین متناسب با نوع  نیاز آن گیاه آبیاری می کند . از جمله عللی که باعث گرایش به این سیستم در زمینه آبیاری  فضاهای سبز ، گلخانه ای و کشاورزی  به سیستمهای هوشمند آبیاری میشود اولاً صرفه جویی بالای آب در استفاده از این سیستمها و دوما  انعطاف پذیری این نوع سیستمها با شرایط گوناگون زمین و انطباق با نوع نیاز گیاه درمیزان مصرف آب است .

با نصب این سیستم  هوشمند به فضاهای سبز میتوان پخش کننده های آب منصوبه در محیط سیستم آبیاری قطره ای ، بارانی و … را کنترل نمود. در بخش فضای سبز و باغداری با تجهیز زمین های فضای سبز و باغ های مرکبات به تجهیزات آبیاری تحت فشار و نصب سیستم هوشمند آبیاری بر روی تجهیزات آبیاری تحت فشارمی توان هوشمند سازی و مکانیزاسیون آبیاری را به انجام رساند .

سیستم آبیاری هوشمند و ویژگی های آن

با نصب ایستگاههای  سیستم هوشمند آبیاری و تقسیم زمین های  مورد نظرتحت کشت  به چندین بخش جهت آبیاری ، میتوان پروسه  آبیاری را حتی با سرانه پایین آب انجام داد . بوسیله سامانه وایرلس  سیستم هوشمند آبیاری و برقراری ارتباط بیسیم امن و بدون اختلال هیچگونه محدودیتی در مساحت و متراژ زمین یا باغ تحت پوشش سیستم هوشمند آبیاری وجود نخواهد داشت.

این سیستم ها اشخاص را قادر خواهند ساخت تا به راحتی فضای سبز خود را در هر زمان  و مکانی که تمایل دارند آبیاری نمایند و از آسیب دیدن گیاهان بر اثر بی آبی یا کم آبی ممانعت به عمل آورد . بدلیل آبیاری  با شیوه منظمی که  این سیستم در اختیار میگذارد با کمترین میزان  آب مصرفی بیشترین بهره وری را خواهیم  داشت. با توجه به وضعیت بحرانی فعلی در بخش آب کشور و این نکته که در حدود 80 درصد ازمیزان هدر رفت آب در فعالیتهای مربوط به کشاورزی است، استفاده از راه حل های هوشمندسازی می تواند یک راه حل با درصد اطمینان بالا و مطلوب برای برون رفت از بحران کنونی و مدیریت مناسب منابع در دسترس آب باشد.

سیستم آبیاری هوشمند و ویژگی های آن

برنامه های قابل تنظیم  مديريت هوشمندآبرسانی و آبياري:
– سنجش رطوبت و تشخيص زمان شروع آبياري و امکان مدیریت بر آبیاری فضای سبز 
– زمانبندي شروع و پایان پروسه آبياري براي ساعات خنك تر جهت صرفه جويي  بیشتردر مصرف آب 
-زمانبندي آبنما 
-حذف اختلالات درجریان آب و ايجاد آب صاف براي آبنما 
-مجهزشده به سنسورهای هواشناسی ، دما و رطوبت خاک، پارامترهای جوی .. .
-تنظیم میزان جریان آب ورودی و فشار آب مناطق مختلف 
-قطع و وصل جریان آب در مواقع مختلف بر حسب نیاز
-محاسبه اتوماتیک نیاز آبی محصول کشاورزی براساس مشخصه های اندازه گیری شده 
-مدیریت و کنترل شبکه آبیاری براساس نیاز آبی به دست آمده